Dodatne aktivnosti sa decomRad sa učiteljicom

Učiteljica Jovana svojim znanjem i iskustvom uz svakodnevni rad sa decom u produženom boravku baviće se ponavljanjem gradiva iz svih predmeta, izrada domaćeg zadatka, priprema za kontrolne zadatke, pojašnjavanje nejasnih zadataka i pojmova, provere znanja, izražajno čitanje i pisanje, bogaćenje rečnika. Po potrebi organizujemo dodatnu nastavu.

Kreativne radionice

Katarina, vaspitač sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom, u produženom boravku se svakodnevno bavi kreativnim radom kroz crtanje, slikanje, vajanje, eksperimentisanje, seckanje, kreiranje igre, istraživanje i maštanje.

Engleski jezik

Marija je prof. srpskog jezika i književnosti, kao drugi jezik koristi engleski, u sklopu produženog boravka pomagaće deci da ponove školsko gradivo i pripreme se za provere znanja u školi. Tokom cele upisujemo i formiramo male grupe za dodatne časove engleskog jezka.

Psiholog

Slađana je psiholog u produženom boravku, pomaže deci da spoznaju emocije, uspostave adekvatne socijalne interakcije I usavrše kognitivne veštine neophodne za učenje kroz praćenje psihomotornog razvoja, razvojnih problemai i individualnih potreba svakog deteta. Za individualne razgovore i savete kontaktirajte nas.

Logoped

Milana i Sunčica logopedi sa dugogdišnjim iskustvom u radu Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora “ Đorđe Krstić ”. U produženom boravku baviće se stimulisanjem govora i pravilnom artikulacijom glasova, bogaćenjem rečnika i razvoja rečenice, koncentracijom i pažnjom kroz vežbe slušanja i diskriminacije. Individualni tretmani za sve uzraste dece se mogu zakazati, kontaktirajte nas.

Klavir

Prof. Željka Vorkapić, eminentni profesor klavira sa višedecenijskim iskustvom u radu u školi „ Mokranjac“. 42 godine rada kao profesor i 12 godina kao rukovodilac odseka za klavir i harfu. Za svoje pedagoške rezultate dobila je brojna priznanja od domaćih i međunarodnih žirija i Udruženja muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresovani za časove klavira.

Reedukacija psihomotorike

Anđela, reedukator psihomotorike sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. U produženom boravku primenjivaće vežbe opšte reedukacije i vežbe reedukacije psihomotorike. Individualne tretmane za sve uzraste dece možete zakazati.

Joga

Marija je instruktor Joge u produženom boravku. Nakon napornog dana, joga je savršen dar za duh i telo da se dovedu u ravnotežu. Tokom cele godine se vrši upis za individualne I grupne časove joge. Kontaktiraje nas, grupe su do 5-oro dece.

Somatoped

Marija, defektolog somatoped saradnik sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom koja imaju smetnje u celokupnom psihofizičkom razvoju. Na ovim aktivnostima vežbamo koordinaciju, grubu i finu motoriku, kontrolu pokreta, pažnju i koncentaciju, mozgu šaljemo najraznoraznije naloge koje treba da obradi i pretvori u motornu radnju. Individualne tremane za sve uzraste možete zakazati, pozovite nas.